- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Selekterad inmatning av tecken Kategori: Blandat
Inlagt: 2005-12-31
Läst: 1426
Inlagt av: Arne B
Beskrivning
Selekterar vilka tecken och tangentkoder som är godkända i Edit-fältet m.h.a "cas key of". Exemplet enbart tecken i flyttal.
Kod
procedure TFormInmatning.EditmaxYKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 
var godkand : Boolean; 
begin 
 godkand:=False; 
 case key of 
  #8,'0'..'9','+', '-', '.','e','E' : godkand:=True; 
 end; 
 IF Not godkand then key:=#0; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -