- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skaka ditt formulär Kategori: Forms
Inlagt: 2005-12-24
Läst: 1392
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett roligt men föga användbart exempel som renderar en skakeffekt.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
N   : Integer; //Counter 
TL,TT : Integer; //Backup for LEFT and TOP of the FORM 
begin 
TL := Left; //Backups Left of the Form 
TT := Top; //Backups Top of the Form 
//********************************************************************* 
for N:=1 to 40 do begin //Counter Time 
Left:= (TL-10) + (Random(20)); //Shake Range in Horizontal Driection 
Top := (TT-10) + (Random(20)); //Shake Range in Vertical  Driection 
end; 
//********************************************************************* 
Left := TL; //Restores Left of the Form 
Top := TT; //Restores Top of the Form 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -