- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Förhindra att formuläret flyttas utanför skrivbordet Kategori: Forms
Inlagt: 2005-12-22
Läst: 1329
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna procedur förhindrar att användaren försöker flyta formuläret utanför skrivbordet i Windows.
Kod
procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
 if Form1.Left <= 0 then Form1.Left := 0; 
 if Form1.Top <= 0 then Form1.Top := 0; 
 if Form1.Left >= Screen.Width - Form1.Width then 
  Form1.Left := Screen.Width - Form1.Width; 
 if Form1.Top >= Screen.Height - Form1.Height then 
  Form1.Top := Screen.Height - Form1.Height; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -