- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

XML-exempel Kategori: Filer
Inlagt: 2005-12-13
Läst: 1453
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett XML-exempel som läser en xml-fil och skriver in innehållet i en TMemo. Exempel kräver att Microsoft XML 2.0-biblioteket importeras.
Kod
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);  
var  
 Len,i: Integer; 
 ElemList: IXMLDOMNodeList; 
begin 
 DOMDocument1.load('c:\temp\sam1.xml'); 
 Len := DOMDocument1.documentElement.childNodes.Get_length; 
 for i := 0 to Len - 1 do begin 
  Memo1.Lines.Add('Node Name := ' + DOMDocument1.documentElement.Get_nodeName); 
  Memo1.Lines.Add(''); 
  Memo1.Lines.Add(DOMDocument1.documentElement.childNodes.item[i].Text); 
 end; 
 
 ElemList := DOMDocument1.documentElement.getElementsByTagName('CD'); 
 for i := 0 to ElemList.length -1 do 
  ListBox1.ITems.Add(ElemList.item[i].xml); 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -