- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta reda på hårddiskens serienummer Kategori: System
Inlagt: 2005-12-11
Läst: 1757
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Om det finns behov att returnera hårddiskens serienummer kan denna funktion vara till användning.
Kod
uses 
 SysUtils, Dialogs, Windows; 
 
function HDD_Serial : string ; 
var 
 SerialNum : dword;  
 a, b : dword; 
 Buffer : array [0..255] of char; 
begin 
 if GetVolumeInformation('c:\', Buffer, SizeOf(Buffer), @SerialNum, a, b, nil, 0) then 
  Result := IntToHex(SerialNum, 8) 
 else 
  Result := ''; 
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -