- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Finn matchande poster i XML Kategori: Filer
Inlagt: 2005-11-25
Läst: 1422
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna kod loopar genom ett XML-dokument för att hitta matchande poster.
Kod
// Iterate over the ArticleTitles beginning with 'M' 
// using FindNextRecord.  Move these records from 
// the input XML document to the output XML document. 
procedure TForm1.Example6Click(Sender: TObject); 
var 
 xmlDoc: IChilkatXml; 
 outXml: IChilkatXml; 
 rec1: IChilkatXml; 
 rec2: IChilkatXml; 
begin 
  xmlDoc := CoChilkatXml.Create(); 
  outXml := CoChilkatXml.Create(); 
  outXml.Tag := 'MRecords'; 
 
 
  // Load the input document. 
  xmlDoc.LoadXmlFile('crisp.xml'); 
 
 
  // Find the first article beginning with M 
  rec1 := xmlDoc.FirstChild(); 
 
 
  // If rec1 matches, it returns itself. 
  rec1 := rec1.FindNextRecord('ArticleTitle','M*'); 
  while (rec1 <> nil) do 
  begin 
    // Continue the search with the next sibling. 
    rec2 := rec1.NextSibling(); 
 
    // This has the effect of removing the subtree rooted 
    // at rec from xmlDoc, and adding it to outXml 
    outXml.AddChildTree(rec1); 
 
    if (rec2 <> nil) then 
     rec1 := rec2.FindNextRecord('ArticleTitle','M*') 
    else 
     rec1 := nil; 
  end; 
 
  // Save the output document. 
  outXml.SaveXml('MRecords.xml'); 
 
  // The original document is now without articles 
  // beginning with M 
  xmlDoc.SaveXml('MissingMRecords.xml'); 
 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -