- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Förhindra att ditt formulär minimeras Kategori: Forms
Inlagt: 2005-11-17
Läst: 1328
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med denna systemkod kan du förhindra att ditt formulär minimeras.
Kod
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
  private 
   { Private declarations } 
   procedure WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand); message WM_SYSCOMMAND; 
  public 
   { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.WMSysCommand(var Msg: TWMSysCommand); 
begin 
  if (Msg.CmdType = SC_MINIMIZE) 
  then Msg.Result:=0 
  else DefaultHandler(Msg); 
end; 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -