- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spegelvänd bitmap Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-11-11
Läst: 1337
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett exempel på hur du skapar en bitmap spegelvänd.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Bitmap: TBitmap; 
 i, j: Integer; 
begin 
 if OpenDialog1.Execute then 
  Image1.Picture.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 
 Bitmap:=TBitmap.Create; 
 with Image1 do 
 begin 
  Bitmap.Height:=Height; 
  Bitmap.Width:=Width; 
  for i:=0 to Width-1 do 
   for j:=0 to Height-1 do 
    Bitmap.Canvas.Pixels[Width-i, j]:=Image1.Canvas.Pixels[i,j]; 
  Image2.Picture.Assign(Bitmap); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -