- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta bort viss typ av komponenter under körning Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-11-07
Läst: 1802
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Som rubriken beskriver tar koden nedan bort komponenter av angiven typ under programmets körning.
Kod
//implementation: 
procedure Tform1.freeInstances(aClass: TClass); 
var 
i: Integer; 
begin 
For i:= formFacture.ControlCount -1 DownTo 0 Do 
 If (Controls[i] is aClass) Then 
 begin 
  (Controls[i] as aClass).Free; //instead of free you can put anything you need here 
 end; 
end; 
 
//calling: 
procedure Tform1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
freeInstances(TEdit); //will free all tedit on form1 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -