- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en tabell är tom Kategori: Databaser
Inlagt: 2005-10-31
Läst: 1421
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna procedur kontrollerar om tabellen inte innehåller några poster. Koden går också bra att använda med poster som returneras av en SQL-fråga.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if Table1.RecordCount=0 then 
  Label1.Caption:='Table is empty' 
 else 
  Label1.Caption:='Table is not empty'; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -