- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa flera kolumner i TFileListBox Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-10-23
Läst: 1203
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd detta exempel för att visa multipla kolumner i en TFileListBox.
Kod
procedure ShowMultiColumns(FileListBox: TFileListBox; bValue: Boolean); 
begin 
 with TDirectoryListBox(FileListBox) do 
 begin 
  Columns := Ord(bValue) and (Ord(bValue) and 1); 
  SendMessage(Handle, LB_SETCOLUMNWIDTH, Canvas.TextWidth('WWWWWWWW.WWW'), 0); 
 end; 
end; 
 
{Example:} 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 ShowMultiColumns(FileListBox1, True); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -