- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Använd utökade dialogrutor i Windows Kategori: System
Inlagt: 2005-10-20
Läst: 1310
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Här följer några exempel på hur du använder de utökade dialogrutorna som finns gömda i Windows.
Kod
function PickIconDlgA(OwnerWnd: HWND; lpstrFile: PAnsiChar; var nMaxFile: LongInt; var lpdwIconIndex: LongInt): LongBool; stdcall; external 'SHELL32.DLL' index 62;  
 
//Example (icon of current application will be changed!): 
 
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 
var 
 FileName: array[0..MAX_PATH - 1] of Char; 
 Size, Index: LongInt; 
begin 
 Size := MAX_PATH; 
 FileName := 'c:\windows\system\shell32.dll'; 
 if PickIconDlgA(0, FileName, Size, Index) then 
 begin 
  if (Index <> -1) then 
   Application.Icon.Handle := ExtractIcon(hInstance, FileName, Index); 
 end; 
end; 
 
//Of course, you can define any other file and in the dialog you'll see available icons of this executable file. 
 
//2. Find Computer 
 
//Declaration: 
function SHFindComputer(pidlRoot: PItemIDList; pidlSavedSearch: PItemIDList): Boolean; stdcall; external 'Shell32.dll' index 91; 
 
//Example: 
 
begin 
 SHFindComputer(nil, nil); 
end; 
 
//3. Find Files 
 
//Declaration: 
function SHFindFiles(pidlRoot: PItemIDList; pidlSavedSearch: PItemIDList): Boolean; stdcall; external 'Shell32.dll' index 90; 
 
//Example: 
 
begin 
 SHFindFiles(nil,nil); 
end; 
 
//Here the first parameter is a folder where you want to begin a search (nil is a Desktop). The second parameter allow to define a previous saved state of search process. 
 
//IMPORTANT: 
//Note that SHFindFiles and SHFindComputer are not modal dialogs (these dialogs will be started in separated thread) so the result of function will be True if dialog is created succesfully. 
 
//4. Shutdown dialog 
 
//Declaration: 
procedure ExitWindowsDialog(ParentWnd: HWND); stdcall; external 'Shell32.dll' index 60; 
 
//Example: 
 
begin 
 ExitWindowsDialog(0) 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -