- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Förhundra CTRL + DELETE i en TDBGrid Kategori: Databaser
Inlagt: 2005-10-18
Läst: 1448
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Förhindra Delete-operationer inuti i TDBGrid med hjälp av detta tips.
Kod
procedure Form1.DBGrid1KeyDown 
  (Sender: TObject; var Key: Word; Shift:TShiftState) ; 
begin 
  if (Shift = [ssCtrl]) and (Key = VK_DELETE) then 
   Key := 0; {ignore} 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -