- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Addera bitmappar till menyer Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-10-16
Läst: 1309
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Det finns möjlighet att lägga till egna bitmapbilder till menyalternativ när ditt program körs på Windows 95 och senare. Använd detta kodexempel för att utföra detta.
Kod
procedure AddBitmapToMenuItem( 
 PopupMenu : TPopupMenu; 
 nItemPos : integer; 
 Bitmap  : TBitmap ); 
begin 
 SetMenuItemBitmaps( 
  PopupMenu.Handle, 
  nItemPos, 
  MF_BYPOSITION, 
  Bitmap.Handle, 
  Bitmap.Handle ); 
end; 
 
//To load the menu item bitmaps at the run-time: 
 
procedure TForm1. 
 FormCreate(Sender: TObject); 
var 
 BMP : TBitmap; 
begin 
 BMP := TBitmap.Create; 
 BMP.LoadFromFile( 
  'MyBitmap.BMP' ); 
 AddBitmapToMenuItem( 
  PopupMenu1, 0, BMP ); 
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -