- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Öppna dialogrutan Datum/Tid Kategori: System
Inlagt: 2005-10-09
Läst: 1475
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Som rubriken skvallrar om öppnar denna kod dialogrutan för Datum/Tid.
Kod
function GetSystemDir: string ; 
var 
 SysDir: PChar; 
begin 
 GetMem(SysDir, MAX_PATH); 
 GetSystemDirectory(SysDir, MAX_PATH); 
 Result := StrPas(SysDir); 
 FreeMem(SysDir, MAX_PATH); 
 if (Result[Length(Result)] <> '\') then 
  Result := Result + '\'; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 ShellExecute(0, nil, PChar(GetSystemDir + 'rundll32.exe'), 
  PChar('shell32.dll,Control_RunDLL Timedate.cpl'), PChar(GetSystemDir), 
  SW_SHOW); 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -