- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Redigera strängar i en textfil Kategori: Filer
Inlagt: 2005-10-05
Läst: 1374
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med hjälp av kombinationsrutor och textrutor kan du redigera önskade strängar i en textfil.
Kod
//You can read the textfile into the combobox like this:  
 
 ComboBox1.Items.LoadFromFile('c:\offers.txt'); 
 ComboBox1.ItemIndex := 0;  
When an item is clicked: 
 
procedure TForm1.ComboBox1Click(Sender: TObject); 
var 
 S: string ; 
 P: integer; // position of separator 
begin 
 S := ComboBox1.Items[ComboBox1.ItemIndex]; 
 P := Pos(':', S); 
 Edit1.Text := Copy(S, 1, P - 1); 
 Edit2.Text := Copy(S, P + 1, Length(S) - P); 
end; 
 
//After modifying the edit-boxes, put item back at the same place: 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 N: integer; 
 S: string ; 
begin 
 N := ComboBox1.ItemIndex; 
 S := Edit1.Text + ':' + Edit2.Text; 
 ComboBox1.Items[N] := S; 
 ComboBox1.ItemIndex := N; 
end; 
 
//At the end, save combobox items back to text file:  
 
 ComboBox1.Items.SaveToFile('c:\offers.txt'); 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -