- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Känn av när MediaPlayer slutar spela Kategori: Multimedia
Inlagt: 2005-10-02
Läst: 1257
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med denna kod kan du avgöra när Windows Mediaspelare slutar att spela.
Kod
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 MediaPlayer1.Notify  := True; 
 MediaPlayer1.OnNotify := NotifyProc; 
end; 
 
procedure TForm1.NotifyProc(Sender: TObject); 
begin 
 with Sender as TMediaPlayer do  
 begin 
  case Mode of 
   mpStopped: {do something here}; 
  end; 
  //must set to true to enable next-time notification 
  Notify := True; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -