- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ersätt text i binär fil Kategori: Filer
Inlagt: 2005-10-01
Läst: 1414
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel ersätter vald text i angiven fil.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 f: file; 
 l: Longint; 
 FileName, oldstring , newstring , s: string ; 
begin 
 oldstring := 'old string '; 
 newstring := 'new string '; 
 FileName := 'c:\YourFileName.xyz'; 
  
 s := oldstring ; 
 AssignFile(f, FileName); 
 Reset(f, 1); 
 for l := 0 to FileSize(f) - Length(oldstring ) - 1 do 
 begin 
  Application.ProcessMessages; 
  Seek(f, l); 
  BlockRead(f, oldstring [1], Length(oldstring )); 
  if oldstring = s then 
  begin 
   Seek(f, l); 
   BlockWrite(f, newstring [1], Length(newstring )); 
   ShowMessage('String successfully replaced!'); 
  end; 
  Application.ProcessMessages; 
 end; 
 CloseFile(f); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -