- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Läs ut ikonen från en exefil Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-09-26
Läst: 1335
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta är ett kodexempel som visar hur du får ut ikonen ur en exefil.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Icon: TIcon; 
 FileInfo: SHFILEINFO; 
begin 
 Icon := TIcon.Create; 
 try 
  // Get the Icon 
  SHGetFileInfo(PChar('Filename.exe'), 0, FileInfo, SizeOf(FileInfo), SHGFI_ICON); 
  icon.Handle := FileInfo.hIcon; 
 
  DestroyIcon(FileInfo.hIcon); 
  // Save the Icon to a file: 
  icon.SaveToFile('IconFromExe.ico'); 
  // Set the Icon as Application Icon (temporary) 
  Application.Icon := icon; 
 
 finally 
  Icon.Free; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -