- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriv ut en Excelfil Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2005-09-17
Läst: 1203
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Så här enkelt kan du skriva ut en Excelfil.
Kod
uses 
 ComObj; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 ExcelApp: OLEVariant; 
begin 
 // Create an Excel instance 
 ExcelApp := CreateOleObject('Excel.Application'); 
 try 
  ExcelApp.Workbooks.Open('C:\test\xyz.xls'); 
  // you can also modify some settings from PageSetup 
  Orientation := xlLandscape; 
  // Print it out 
  ExcelApp.Worksheets.PrintOut; 
 finally 
  // Close Excel 
 
  if not VarIsEmpty(ExcelApp) then 
  begin 
   ExcelApp.Quit; 
   ExcelApp := Unassigned; 
  end; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -