- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sök efter fil i trädstruktur Kategori: Filer
Inlagt: 2005-09-13
Läst: 1381
Inlagt av: Jens Eríksson
Beskrivning
Sök efter en speciell fil i en trädstruktur.
Kod
uses 
 ImageHlp; 
 
function SearchForFile(const ARootPath: string ; 
            const AFileName: string ; 
            var APathFound: string ): Boolean; 
var 
 Found: array[0..500] of Char; 
begin 
 FillChar(Found, SizeOf(Found), #00); 
 Result := (SearchTreeForFile(PChar(ARootPath), PChar(AFileName), Found) = True); 
 APathFound := ExtractFilePath(Found); 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 APathFound: string ; 
begin 
 if SearchForFile('C:\WINDOWS\', 'winhlp32.exe', APathFound) then 
  ShowMessage('winhlp32.exe found in: ' + APathFound); 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -