- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Snabb databassökning Kategori: Databaser
Inlagt: 2005-09-12
Läst: 1494
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett exempel på en enkel och snabb databassökning.
Kod
unit Unit1; 
. 
. 
type 
 TForm1 = class(TForm) 
  DataSource1: TDataSource; 
  Table1: TTable; 
  Button1: TButton; 
. 
. 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 SeekValue: string ; 
 
begin 
 Table1.DisableControls; 
 Table1.FindKey([SeekValue]); 
 Table1.EnableConstraints; 
end; 
 
end. 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -