- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta bort dubletter i en TComboBox (snabb metod) Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-09-01
Läst: 1218
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna metod för att ta bort dubletter ur en TComboBox är lämplig när den innehåller väldigt mycket poster. Metoden bibehåller dock inte den ursprungliga sorteringsordningen utan sorterar posterna alfabetiskt.
Kod
procedure TForm1.btnRemoveDoublesClick(Sender: TObject); 
var 
 SL: TStringList; 
begin 
 SL := TStringList.Create; 
 SL.Sorted := True; // must be set, otherwise next line has no effect 
 SL.Duplicates := dupIgnore; // don't accept duplicates 
 SL.AddStrings(ComboBox1.Items); 
 ComboBox1.Items.Assign(SL); 
 SL.Free; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -