- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta bort dubletter i en TComboBox Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-09-01
Läst: 1188
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel radera duplikat från en TComboBox och bibehåller sorteringsordningen. Lämplig metod med poster på mindre än låt oss säga 1000 rader.
Kod
procedure TForm1.btnRemoveDoublesClick(Sender: TObject); 
var 
 SL: TStringList; 
 i: integer; 
begin 
 SL := TStringList.Create; 
 with ComboBox1 do begin 
  for i := 0 to Items.Count - 1 do 
   // Add every item to a string list, except... 
   // ...if it is already in the list 
   if SL.IndexOf(Items[i]) < 0 then  
    SL.Add(Items[i]); 
  Items.Assign(SL); // replace items with contents of string list 
 end; 
 SL.Free; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -