- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Sök efter ett värde i en TStrinGrid och markera hela raden. Kategori: Komponenter
Inlagt: 2005-08-31
Läst: 1226
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet söker efter ett angivet värde i en TStringGrid och markerar hela raden där träffen finns. Se vidare de tyska kommentarerna i koden.
Kod
function SeekRecord(Grid: TStringGrid; ColOrder: array of Integer; 
 StrList: array of string ): Boolean; 
var 
 I, J: Integer; 
begin 
 Result := False; 
 for I := 1 to Grid.RowCount - 1 do 
 begin 
  for J := Low(ColOrder) to High(ColOrder) do 
  begin 
   if (Grid.Cells[ColOrder[J], I] = StrList[J]) then 
    Result := True 
   else 
    Result := False; 
   if Result = False then Break; 
  end; 
  if Result = True then Break; 
 end; 
 
 if Result = True then 
  Grid.Row := I 
 else 
  ShowMessage('Datensatz nicht gefunden!' + #13#13 + 'Record not Found!'); 
end; 
 
//Example 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 //Suche Zeile nach Column 0 mit Suchbegriff 
 SeekRecord(Grid, [0], ['Suchbegriff']); 
 //Suche Zeile nach Column 0 und 1 mit Suchbegriffen 1 und 2 
 SeekRecord(Grid, [0, 1], ['Suchbegriff1', 'Suchbegriff2']); 
 //Suche Zeile nach Column 1, 5 und 2 mit Suchbegriffen 1, 2 und 3 
 SeekRecord(Grid, [1, 5, 2], ['Suchbegriff1', 'Suchbegriff2', 'Suchbegriff3']); 
 //usw. 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -