- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera text från en RTF-fil utan formateringsinformation Kategori: Filer
Inlagt: 2005-08-29
Läst: 1362
Inlagt av: Jens Eríksson
Beskrivning
Gör så här för att returnera enbart texten från en RTF-fil.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  PlainStrings: TStringList; 
begin 
 RichEdit1.LoadFromFile('C:\My Documents\Test.rtf'); 
 PlainStrings := TStringList.Create; 
 try 
  for i := 0 to RichEdit1.Lines.Count do 
   PlainStrings.Add(RichEdit1.Lines[i]); 
  PlainStrings.SaveToFile('C:\My Documents\Test.txt'); 
 finally 
  PlainStrings.Free 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -