- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera mappstorlek Kategori: Filer
Inlagt: 2005-07-17
Läst: 1334
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd detta exempel för att returnera den totala storleken på alla filer i en specifik mapp.
Kod
function GetDirSize(dir: string ; subdir: Boolean): Longint; 
var 
 rec: TSearchRec; 
 found: Integer; 
begin 
 Result := 0; 
 if dir[Length(dir)] <> '\' then dir := dir + '\'; 
 found := FindFirst(dir + '*.*', faAnyFile, rec); 
 while found = 0 do 
 begin 
  Inc(Result, rec.Size); 
  if (rec.Attr and faDirectory > 0) and (rec.Name[1] <> '.') and (subdir = True) then 
   Inc(Result, GetDirSize(dir + rec.Name, True)); 
  found := FindNext(rec); 
 end; 
 FindClose(rec); 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 label1.Caption := FloatToStr(GetDirSize('e:\download', False) / Sqr(1024)) + ' MBytes'; 
 label2.Caption := FloatToStr(GetDirSize('e:\download', True) / Sqr(1024)) + ' MBytes'; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -