- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Avrunda ett flyttal med specificerat antal decimaler Kategori: Matematik
Inlagt: 2005-06-06
Läst: 1351
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel gör det möjligt att avrunda ett flyttal med begränsat antal decimaler.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Num, Pow: Real; 
 Count: Integer; 
begin 
 Num:=StrToFloat(Edit1.Text); 
 Count:=StrToInt(Edit2.Text); 
 Pow:=Power(10,Count); 
 Num:=Num*Pow; 
 Label3.Caption:=FloatToStr(Round(Num)/Pow); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -