- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera SWF till EXE Kategori: Filer
Inlagt: 2005-05-27
Läst: 1462
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion konverterar en körbar Flashfil till én programkörningsfil (.EXE).
Kod
function Swf2Exe(S, D, F: string ): string ; 
//S = Source file (swf) 
//D = Destionation file (exe) 
//F = Flash Player 
var 
SourceStream, DestinyStream, LinkStream: TFileStream; 
flag: Cardinal; 
SwfFileSize: integer; 
begin 
result := 'something error'; 
DestinyStream := TFileStream.Create(D, fmCreate); 
try 
  LinkStream := TFileStream.Create(F, fmOpenRead or fmShareExclusive); 
  try 
   DestinyStream.CopyFrom(LinkStream, 0); 
  finally 
   LinkStream.Free; 
  end; 
 
  SourceStream := TFileStream.Create(S, fmOpenRead or fmShareExclusive); 
  try 
   DestinyStream.CopyFrom(SourceStream, 0); 
   flag := $FA123456; 
   DestinyStream.WriteBuffer(flag, sizeof(integer)); 
   SwfFileSize := SourceStream.Size; 
   DestinyStream.WriteBuffer(SwfFileSize, sizeof(integer)); 
   result := ''; 
  finally 
   SourceStream.Free; 
  end; 
finally 
  DestinyStream.Free; 
end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
Swf2Exe('c:somefile.swf', 'c:somefile.exe', 'c:Program FilesMacromediaFlash MXPlayersSAFlashPlayer.exe'); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -