- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Lägg till fält i tabell under körning Kategori: Databaser
Inlagt: 2005-05-25
Läst: 1413
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med detta exempel kan du lägga till ett fält i en tabell under körning.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Field: TField; 
 i: Integer; 
begin 
 Table1.Active:=False; 
 for i:=0 to Table1.FieldDefs.Count-1 do 
  Field:=Table1.FieldDefs[i].CreateField(Table1); 
 
 Field:=TStringField.Create(Table1); 
 with Field do 
 begin 
  FieldName:='New Field'; 
  Calculated:=True; 
  DataSet:=Table1; 
 end; 
 Table1.Active:=True; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -