- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Färglägg text och bakgrund Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-05-25
Läst: 1371
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Du kan använda SetTextColor och SetBkColor för att välja färg på text och bakgrund på ditt formulär.
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 SetTextColor(Form1.Canvas.Handle, clRed); 
 SetBkColor(Form1.Canvas.Handle, clGray); 
 SetBkMode(Form1.Canvas.Handle, OPAQUE); 
 Form1.Canvas.TextOut(10, 10, 'Test Test Test Test Test Test'); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -