- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa sidbrytning i Worddokument Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2005-05-18
Läst: 1154
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd detta exempel för att skapa en sidbrytning i Microsoft Word via OLE.
Kod
uses ComObj; 
... 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Word: OleVariant; 
 PageBreak: Integer; 
begin 
 Word:=CreateOleObject('Word.Application'); 
 Word.WordBasic.FileNew; 
 Word.WordBasic.Insert('page1'); 
 PageBreak:=1; 
 Word.Selection.InsertBreak(PageBreak); 
 Word.WordBasic.Insert('page2'); 
 Word.Visible:=True; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -