- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om fil existerar Kategori: Filer
Inlagt: 2005-05-14
Läst: 1419
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som returnerar True om angiven fil existerar, annars returneras False. Funktionen är användbar i Delphi 4 och tidigare. I Delphi 5 och senare finns FileExists inbyggt.
Kod
function FileExists(FileName: string ): Boolean; 
var 
 F: file; 
begin 
 {$I-} 
 AssignFile(F, FileName); 
 FileMode := 0; //Set file access to read only 
 Reset(F); 
 CloseFile(F); 
 {$I+} 
 FileExists := (IOResult = 0) and (FileName <> ''); 
end; // FileExists  
 
//In Delphi 5, FileExists is built-in.  
 
if DirectoryExists('c:\temp') then 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -