- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Radera fil med möjlighet att återställa Kategori: Filer
Inlagt: 2005-04-23
Läst: 1383
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med detta kodexempel har du möjlighet att återställa raderad fil.
Kod
uses  
ShellAPI;  
...  
function RecycleFile(sFileName: string ): Boolean;  
var  
FOS: TSHFileOpStruct;  
begin  
FillChar(FOS, SizeOf(FOS), 0);  
with FOS do begin  
wFunc := FO_DELETE;  
pFrom := PChar(sFileName);  
fFlags := FOF_ALLOWUNDO or FOF_NOCONFIRMATION or FOF_SILENT;  
end;  
Result := (SHFileOperation(FOS) = 0);  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -