- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 




 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Implementera radnummer i TDBGrid Kategori: Databaser
Inlagt: 2005-04-20
Läst: 1412
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Skapa en ny kolumn med namnet 'No'. Lägg till koden nedan i eventet OnDrawColumncell. Nu har Griden belönats med radnummer.
Kod
procedure TForm1.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect; 
 DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState); 
begin 
 if DataSource1.DataSet.RecNo > 0 then 
 begin 
  if Column.Title.Caption = 'No' then 
   DBGrid1.Canvas.TextOut(Rect.Left + 2, Rect.Top, IntToStr(DataSource1.DataSet.RecNo)); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -