- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Länka till en DLL Kategori: Filer
Inlagt: 2005-04-17
Läst: 1408
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel beskriver på enklast möjliga sätt hur du använder en funktion från en DLL, i detta exempel funktionen MAX.
Kod
/* Code of the library */ 
library MyDLL1; 
 
uses 
 SysUtils, 
 Classes; 
 
function Max(i,j: Integer): Integer; export; 
begin 
 if i>=j then Result:=i 
     else Result:=j; 
end; 
 
exports 
 Max(i,j:Integer): Integer name 'MAX'; 
 
begin 
end. 
 
 
/* Code of the unit */ 
function Max(i,j: Integer): Integer;external 'MyDLL1' name 'MAX'; 
 
implementation 
 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 Edit1.Text:=IntToStr(Max(5, 10)); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -