- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ladda en bild via TOpenDialog Kategori: Filer
Inlagt: 2005-03-28
Läst: 1346
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet nedan laddar in en bild från en fil till en TImage med metoden LoadFromFile via en standarddialogruta.
Kod
procedure TMainForm.Open1Click(Sender: TObject); 
begin 
 if OpenDialog1.Execute then 
 begin 
  BitImage.Picture.LoadFromFile(OpenDialog1.Filename); 
  Caption := OpenDialog1.Filename; 
 end; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -