- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kopiera innehållet i en TStringGrid till Excel Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2005-03-18
Läst: 1189
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel kopierar alla rader och kolumner i en TStringGrid till ett Excel kalkylblad.
Kod
procedure TForm1.OleContainer1Activate(Sender: TObject); 
var 
 ExcelSheet: Variant; 
 Count, 
 Curent: Variant; 
 i, 
 j: Integer; 
begin 
 // first we read how many sheets are open in a specified Excel document 
 Count := OleContainer1.OleObject.Application.Sheets.Count; 
 
 // then we read the number of a sheet to witch user wants to add StringGrid content 
 Curent := StrToInt(OKBottomDlg.Edit2.Text); 
 
 if Curent<>0 then 
 begin 
  if Curent<=Count then 
  // if the sheet with index Curent exist then copy content 
  begin 
   // first we activate the desiered sheet object 
   OleContainer1.OleObject.Application.Sheets[Count].Activate; 
   // pass the object to a variant variable 
   ExcelSheet := OleContainer1.OleObject.Application.ActiveSheet; 
 
   // now we can do what ever we like with it 
   ExcelSheet.name := OKBottomDlg.Edit3.Text+IntToStr(Count); 
   for i := 0 to StringGrid1.RowCount do 
   begin 
    for j := 0 to StringGrid1.ColCount do 
    begin 
     ExcelSheet.Cells(i, j) := StringGrid1.Cells[j, i] 
    end 
   end; 
   // here we copy the content 
  end 
  else // else if the sheet we are trying to access doesn't exsist 
  begin 
   // we add new sheets untill the requested 
   // user's index is reached ( curent variable ) 
   for i := Count+1 to Curent do 
   begin 
    OleContainer1.OleObject.Application.Sheets.Add 
   end; 
   // again we do as above 
   OleContainer1.OleObject.Application.Sheets[Curent].Activate; 
   ExcelSheet := OleContainer1.OleObject.Application.ActiveSheet; 
   ExcelSheet.name := OKBottomDlg.Edit3.Text+IntToStr(Count); 
   for i := 0 to StringGrid1.RowCount do 
   begin 
    for j := 0 to StringGrid1.ColCount do 
    begin 
     ExcelSheet.Cells(i, j) := StringGrid1.Cells[j, i] 
    end 
   end; 
  end 
 end; 
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -