- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spara en websida som en JPEG-fil Kategori: Grafik
Inlagt: 2005-03-17
Läst: 1353
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel demonstrerar hur du genom en TWebBrowser kan spara ned en websida som en bild i jpg-format.
Kod
procedure GenerateJPEGfromBrowser(browser: iWebBrowser2;                 jpegFQFilename: string ; srcHeight:                 integer; srcWidth: integer;                 tarHeight: integer; tarWidth: integer);var sourceDrawRect: TRect; targetDrawRect: TRect; sourceBitmap : TBitmap; targetBitmap : TBitmap; aJPG     : TJPEGImage; aViewObject  : IViewObject;begin // GenerateJPEGfromBrowser  sourceBitmap := TBitmap.Create; targetBitmap := TBitmap.Create; aJPG := TJPEGImage.Create; try  try   sourceDrawRect := Rect(0, 0, srcWidth, srcHeight);   sourceBitmap.Width := srcWidth;   sourceBitmap.Height := srcHeight;   aViewObject := browser as IViewObject;   if aViewObject=nil then    Exit;   OleCheck(aViewObject.Draw(DVASPECT_CONTENT, 1, nil, nil,                Form1.Handle,                sourceBitmap.Canvas.Handle,                @sourceDrawRect, nil, nil, 0));   // Resize the src bitmap to the target bitmap   // Need to make thumbnails instead of full size?   // set the target size here..    targetDrawRect := Rect(0, 0, tarWidth, tarHeight);   targetBitmap.Height := tarHeight;   targetBitmap.Width := tarWidth;   targetBitmap.Canvas.StretchDraw(targetDrawRect, sourceBitmap);   // Create a JPEG from the Bitmap and save it   aJPG.Assign(targetBitmap);   aJPG.SaveToFile(jpegFQFilename)  finally   aJPG.Free;   sourceBitmap.Free;   targetBitmap.Free  end; { tryexcept  // error handler code end; // tryend; // GenerateJPEGfromBrowser procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);var IDoc1: IHTMLDocument2; Web : iWebBrowser2; tmpX, tmpY : integer;begin // TForm1.Button2Click  with WebBrowser1 do  begin  Document.QueryInterface(IHTMLDocument2, IDoc1);   Web := ControlInterface;   tmpX := Height;   tmpY := Width;   Height := OleObject.Document.ParentWindow.Screen.Height;   Width := OleObject.Document.ParentWindow.Screen.Width;   GenerateJPEGfromBrowser(Web, '.\test.jpg',              Height, Width,              Height, Width);  Height := tmpX;  Width := tmpY;  Image1.Picture.LoadFromFile('.\test.jpg') end; // with WebBrowser1 end; // TForm1.Button2Click

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -