- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Radera en mapp inklusive dess filer Kategori: Filer
Inlagt: 2005-02-23
Läst: 1333
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna procedur raderar angiven mapp och dess innehållande filer, 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
      var 
       DirInfo: TSearchRec; 
       r : Integer; 
      begin 
       r := FindFirst('C:\Download\Test\*.*', FaAnyfile, DirInfo); 
       while r = 0 do begin 
        if ((DirInfo.Attr and FaDirectory <> FaDirectory) and 
          (DirInfo.Attr and FaVolumeId <> FaVolumeID)) then 
         if DeleteFile(pChar('C:\Download\test\' + DirInfo.Name)) 
          = false then 
       
         ShowMessage('Unable to delete : C:\Download\test\' + 
               DirInfo.Name); 
        r := FindNext(DirInfo); 
       end; 
       SysUtils.FindClose(DirInfo); 
       if RemoveDirectory('C:\Download\Test') = false then 
 
        ShowMessage('Unable to delete dirctory : C:\Download\test'); 
      end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -