- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Tilldela en sträng innehållet i en textfil Kategori: Filer
Inlagt: 2005-02-13
Läst: 1380
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som hämtar innehållet i en textfil och tilldelar denna till en sträng. 
Kod
function GetTextFromFile(AFile: string ; var Returnstring : string ): Boolean; 
var 
 FileStream: TFileStream; 
begin 
 Result := False; 
 if not FileExists(AFile) then Exit; 
 FileStream := TFileStream.Create(AFile, fmOpenRead); 
 try 
  if FileStream.Size <> 0 then 
  begin 
   SetLength(Returnstring , FileStream.Size); 
   FileStream.Read(Returnstring [1], FileStream.Size); 
   Result := True; 
  end; 
 finally 
  FileStream.Free; 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 s: string ; 
begin 
 if GetTextFromFile('c:\autoexec.bat', s) then 
 begin 
  ShowMessage(s); 
  // Label1.caption := s; or assign the text to a Label 
  // Memo1.text := s;   or a memo 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -