- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera namnlist i aktivt fönster Kategori: Forms
Inlagt: 2005-02-13
Läst: 1294
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion returnerar texten som står i namnlisten på det aktiva fönstret. 
Kod
function ActiveCaption: string ; 
var 
 Handle: THandle; 
 Len: LongInt; 
 Title: string ; 
begin 
 Handle := GetForegroundWindow; 
 Len  := GetWindowTextLength(Handle) + 1; 
 SetLength(Title, Len); 
 GetWindowText(Handle, PChar(Title), Len); 
 ActiveCaption := TrimRight(Title); 
end; 
 
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
 Label1.Caption := ActiveCaption; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -