- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Göra ett formulär ej flyttbart Kategori: Forms
Inlagt: 2005-01-17
Läst: 1356
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel förhindrar användaren att flytta formuläret. 
Kod
//In Private section declare this procedure:  
 
procedure WMWindowPosChanging(var Message: TWMWindowPosChanging);  
     message WM_WINDOWPOSCHANGING;  
 
//and the procedure will look like this:  
 
procedure TForm1.WMWindowPosChanging(var Message: TWMWindowPosChanging);  
begin  
 with Message.WindowPos^ do  
 Flags:= Flags OR SWP_NOMOVE;  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -