- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta reda på total mappstorlek Kategori: Filer
Inlagt: 2005-01-10
Läst: 1337
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel tar reda på den total storleken på en mapp med hjälp av att bestämma storleken på dess filer. 
Kod
procedure TForm1.Find(Str: string ); 
var 
 MySearch: TSearchRec; 
 FindResult: Integer; 
begin 
 FindResult:=FindFirst(Str+'\*.*',  
            faArchive+faHidden+ 
            faAnyFile+faVolumeID+ 
            faSysFile+faReadOnly+faDirectory, 
            MySearch); 
 while FindResult=0 do 
 begin 
  if (MySearch.Attr=faDirectory) and  
    (MySearch.Name<>'.') and  
    (MySearch.Name<>'..') then 
   Find(Str+'\'+MySearch.Name) 
  else 
   TotalSize:=TotalSize+MySearch.Size; 
  FindResult:=FindNext(MySearch); 
 end; 
 FindClose(MySearch); 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 TotalSize:=0; 
 if Length(Edit1.Text)>0 then 
 begin 
  Find(Edit1.Text); 
  Label2.Caption:='Total size = '+IntToStr(TotalSize); 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var 
 St: string ; 
begin 
 St:='c:\'; 
 if SelectDirectory(St, [], 0) then 
  Edit1.Text:=St; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -