- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Hämta värden från en TDBGrid Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-12-25
Läst: 1494
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet nedan läser in värden från en DBGrid och skriver indessa i en Memo. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 i: Integer; 
begin 
 Memo1.Clear; 
 with DBGrid1 do 
 begin 
  for i:=0 to FieldCount-1 do 
   Memo1.Lines.Add(Fields[i].AsString); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -