- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Lägga en ikon i Windows systray Kategori: Grafik
Inlagt: 2004-12-25
Läst: 1395
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel lägger en ikon i systrayen som dock är inaktiv. Den visas när programmet är igång och försvinner när programmet avslutas. 
Kod
uses 
 ShellAPI; 
... 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 MyIcon.cbSize:=SizeOf(MyIcon); 
 with MyIcon do 
 begin 
  Wnd:=Form1.Handle; 
  uID:=0; 
  uFlags:=NIF_ICON+NIF_TIP; 
  hIcon:=CopyIcon(Application.Icon.Handle); 
 end; 
 Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, @MyIcon); 
end; 
 
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 
 Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, @MyIcon); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -