- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa tabell med ADO Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-12-22
Läst: 1467
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ett SQL-exempel för att skapa en tabell med ADOcommand-objektet. 
Kod
ADOCommand.CommandText := 
 'CREATE TABLE NameList ' + 
 ' ( ' + 
 ' IDKey   TEXT(10) PRIMARY KEY, ' +  
 ' NameLast TEXT(24) NOT NULL, ' + 
 ' NameFirst TEXT(20) NOT NULL, ' + 
 ' NameMiddleInitial TEXT(1), ' + 
 ' Notes   MEMO, ' + 
 ' Picture  LongBinary, ' + 
 ' BirthDate DATE ' + 
 ' )'; 
ADOCommand.Execute;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -