- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ändra all text i en TListBox till versaler Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-12-17
Läst: 1507
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel loppar genom elementen i en listruta och gör om all text till versaler. 
Kod
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);  
var TheCount : Integer;  
begin  
 for TheCount := 0 to ListBox1.Items.Count - 1do  
  begin  
   ListBox1.Items[TheCount] := UpperCase(ListBox1.Items[TheCount]);  
  end;  
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -