- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera WMF till BMP Kategori: Grafik
Inlagt: 2004-12-16
Läst: 1412
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exempel på bildkonvertering från Windows Metafile (.WMF) till bitmap (.BMP). 
Kod
procedure WmfToBmp(FicheroWmf,FicheroBmp:string ); 
var 
  MetaFile:TMetafile; 
  Bmp:TBitmap; 
begin 
  //create e temporal Metafile 
  Metafile:=TMetaFile.create; 
  //Create a Temporal Bitmap 
  Bmp:=TBitmap.create; 
 
 //Load the Metafile 
  MetaFile.LoadFromFile(FicheroWmf); 
 
  //Draw the metafile in Bitmap's canvas 
  with Bmp do 
  begin 
   Height:=Metafile.Height; 
   Width:=Metafile.Width; 
   Canvas.Draw(0,0,MetaFile); 
   //Save the BMP 
   SaveToFile(FicheroBmp); 
   //Free BMP 
   Free; 
  end; 
  //Free Metafile 
  MetaFile.Free; 
end; 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -