- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Hämta information om låt som spelas Kategori: Multimedia
Inlagt: 2004-12-06
Läst: 1293
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Här får du ut information om den låt som spelas upp i Windows Mediaplayer. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 with MediaPlayer1 do 
 begin 
  FileName:='Test.wav'; 
  Open; 
  Play; 
 end; 
end; 
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
var 
 Min: Real; 
begin 
 Min:=MCI_TMSF_MINUTE(MediaPlayer1.Position); 
 Label1.Caption:='Seconds - '+FloatToStr(Min/4); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -